סה"כ פורסמו: 7357 מאמרים
שם משתמש: סיסמה:
זכור אותי
שכחת סיסמה? | הרשמה
02/12/2023 | 20:31

תנאי שימוש

קטגוריות מובילות

דרג מאמר זה

שלום וברוכים הבאים (להלן: "האתר" או "רובו") תכנים שגולשים כותבים. השימוש באתר (www.Roboc.co.il) כפוף ומותנה להסכמת המשתמש לאמור בתנאים אלה. השימוש באתר או במידע שבו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

 

פרסום תכנים (מאמרים באתר)
גולש החפץ לפרסם מאמרים באתר Robc ("הכותב") נדרש להזין דואר אלקטרוני תקין אליו תשלח סיסמה ולינק אישור. לרשות הכותב תעמוד מערכת הזנת תכנים שבאמצעותה יוכל לפרסם מאמרים מקוריים בלבד! מאמרים שיזוהו כמועתקים לא יאושרו, במידה ולאחר פרסום המאמר יתברר שהתוכן מועתק הנהלת האתר רשאית להסיר את התוכן ללא הסברים מצידה. השימוש בסיסמה האישית נועדה לכותב בלבד ואין לעשות בה שישמוש לא הולם. באמצעות הסיסמה ניתן לערוך ולהזין תוכן בלבד! מערכת האתר נוקטת באמצעי אבטחה על מנת למנוע שימוש מגולשים לשנות או לערוך את תכניו של המפרסם.

 

זכויות יוצר (קניין רוחני)
מפרסם המאמר מצהיר ומתחייב כי זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני המלאות במאמרים המפורסמים על ידו באתר הינן בבעלותו הבלעדית של המפרסם (כותב המאמר). כן מצהיר המפרסם כי בעריכה ופרסום של מאמרים באתר (Robc.co.il) ינהג על פי כל דין, ובפרט – ימנע מכל פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים כלשהם. המערכת שומרת על זכותה להגביל ו/או לאסור ו/או להסיר תוכן כלשהו באתר, ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותיה למפרסם כלשהו, לאלתר וללא הודעה מוקדמת, בגין תוכן כלשהו באתר שנטען לגביו או שהינו, על פי שיקול דעתה של המערכת, בלתי חוקי, מנוגד לכל דין, מפר זכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים, שקרי, מטעה, בלתי מוסרי, מזיק או שמהווה לשון הרע או הוצאת דיבה. בפרסום המאמרים באתר, מעניק בזאת המפרסם למערכת את הזכות לעשות שימוש במאמרים לצורך פרסומם והצגתם באתר וכן מעניק בזאת זכות לגולשים אחרים לעשות שימוש הוגן ואישי במאמרים האמורים, בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

המפרסם באתר מסכים ומאשר כי אתר (www.Roboc.co.il), בעליו, עורכיו, או מפעיליו, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמם ("העורכים") לא יהיו אחראים לכל פעולה ו/או מחדל של מי מהגולשים באתר ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם המאמרים, לרבות בכל הקשור להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות של המפרסם. המפרסם פוטר בזאת את העורכים מכל אחריות כאמור ומאשר כי לא תהא לו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל כנגד העורכים. המפרסם פוטר בזאת, וישפה את העורכים או מי מטעמם, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חבות, הקשורים, במישרין או בעקיפין, למאמר ו/או לפרסומו או אי פרסומו באתר, ו/או הנובעים מאלו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות משפטיות. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יחובו העורכים בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים או נלווים, שנגרמו למפרסם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אובדן רווחים או אובדן הזדמנויות.

 

תכנים
אין במידע המובא באתר משום ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר כלשהו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ או טיפול משפטי. המערכת ממליצה לכל משתמש לבחון את המידע והתאמתו לצרכיו, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול על המשתמש לבדו.

 

קישורים ופרסומים
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן האתרים שמקושרים אליהם קישורים באתר או למידע המופיע בהם כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. הקישורים כאמור אינם מהווים המלצה לשימוש באותם אתרים והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה באחריות המשתמש בלבד.

 

כללי
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות ירושלים ותל-אביב יפו, במדינת ישראל, ולהם בלבד.

שווה קריאה
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בשנת 1978 נהרו 750 אלף ישראלים לראות את "ישראלים מצחיקים"
קרמבו
קרמבו
קרמבו ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בוא נהרוג כמה אגדות: הקרמבו לא פותח בישראל, לא גדל פה
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות איך אומרים "קרחנה" באנגלית? יש איזה ביטוי חמוד – "גואינג
מכונית סובארו
מכונית סובארו
מכונית סובארו ציון המאמר: 4.59/5 419 הצבעות בשנות ה-80 לכל ישראלי שני הייתה סובארו. כולם אומרו שזה
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל ציון המאמר: 4.59/5 414 הצבעות תרבות הצריכה של רבים מאיתנו לא נובעת מצורך אמיתי

ניווט מהיר

מדורים

הכי נצפה

רובו

RSS RSS | כל הזכויות שמורות רובו תכנים שגולשים כותבים | מאמרים 2017-2011 © תוכן הכותבים מופץ ברשיון Creative Commons